SuperWnętrza.pl

Ciekawe pomysły na wnętrza do Twojego mieszkania, domu i ogrodu. Super inspiracje, design, dekoracje, aranżacja pokojów, biura, kuchni, łazienki.

Zła jakość powietrza w sezonie grzewczym – jak temu zapobiec?

Jakość powietrza w domu

W sezonie grzewczym jakość powietrza, którym oddycha większość mieszkańców Polski, jest oceniana jako zła lub bardzo zła. Jak wskazuje raport opublikowany przez Deloitte oraz InnoEnergy, blisko 60 proc. Polaków mieszkających w miastach jest narażonych na stężenie pyłu PM10 przekraczające unijne normy. Jest ono drugim najwyższym w Europie, zaraz po Bułgarii. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne statystyki również nie będą napawać optymizmem. Jak walczyć ze smogiem i bronić się przed jego szkodliwymi konsekwencjami?

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega na wymieszaniu się związków chemicznych oraz pyłów z mgłą. Oddychanie nim zagraża zdrowiu i życiu – jest on przyczyną wielu chorób, m.in. układu oddechowego. W starciu ze smogiem wciąż toczymy nierówną walkę. Co zrobić, by zminimalizować jego konsekwencje i zadbać o środowisko naturalne?

Smog – czym jest i skąd się bierze?

Obecnie w Polsce ze względu na miejsce, warunki powstawania oraz skład chemiczny możemy wyróżnić dwa rodzaje smogu:

smog klasyczny (londyński), który możemy zaobserwować od listopada do lutego. Jego powstanie warunkuje wówczas duże stężenie takich zanieczyszczeń jak: tlenek siarki (IV), pył zawieszony i w mniejszym stopniu tlenki azotu i tlenek węgla;

smog fotochemiczny (typu Los Angeles), powstający w miesiącach letnich – spowodowany jest dużym stężeniem tlenków azotu i węglowodorów pochodzących głównie ze spalin samochodowych.

Przyczyn powstawania smogu jest naprawdę wiele. Jego głównym źródłem w powietrzu jest:

emisja ze spalania paliw stałych (takich jak węgiel, drewno i biomasa) w indywidualnych systemach grzewczych,

ruch drogowy.

Choć od kilku lat są prowadzone liczne kampanie społeczne mające na celu zwiększenie świadomości na temat m.in. palenia tworzywami sztucznymi, które generują ogromne ilości smogu, jakość powietrza w Polsce nadal pozostaje bardzo niekorzystna. Istnieje również wiele elementów środowiskowych, które mają duży wpływ na powstawanie smogu, m.in. ukształtowanie terenu.

Smog – jak mu zapobiec?

Smog to zjawisko, które niewątpliwie ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie i otoczenie. Dlatego tak istotne jest, by podejmować świadome działania i troszczyć się o powietrze, którym oddychamy. Jak to zrobić? Możemy zacząć już na etapie wyboru systemu grzewczego.

Gdy decydujemy się na konkretny sposób ogrzewania, bierzmy pod uwagę nie tylko nakład finansowy, który będziemy zmuszeni ponieść, ale również konsekwencje oddziaływania urządzeń grzewczych na atmosferę. Wśród rozwiązań obojętnych dla środowiska naturalnego znajduje się m.in. pompa ciepła, która z powodzeniem może zastąpić stary kocioł węglowy.

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła wykorzystuje energię cieplną zgromadzoną w ziemi, powietrzu czy wodach gruntowych. Czynnik chłodniczy krążący w obiegu pompy przejmuje tę energię i trafia do sprężarki, która zwiększa jego ciśnienie i temperaturę. Gorący czynnik w formie pary oddaje energię instalacji c.o., skrapla się i trafia do zaworu rozprężnego, który zmniejsza jego temperaturę i ciśnienie. Na koniec jest kierowany do obiegu zewnętrznego, aby cały proces mógł się zacząć od nowa.

Pompy ciepła to niezwykle innowacyjne urządzenia, które są przyjazne środowisku naturalnemu – nie generują zanieczyszczeń. W niewielkim stopniu pobierają one jedynie energię elektryczną, niezbędną do pracy sprężarki – mówi Łukasz Bering, inżynier szkoleniowy Saunier Duval.

Pompa ciepła vs kocioł węglowy

Pompa ciepła to korzystna inwestycja finansowa – pozwala ona zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem. Warto podkreślić, że wbrew wielu mylnym opiniom pompy ciepła są znacznie tańsze w eksploatacji niż tradycyjne kotły węglowe. Wynika to z faktu, że możliwe jest wyregulowanie wartości ich temperatury w ciągu doby. Takich możliwości nie daje nam kocioł na węgiel, który przez wiele lat zajmował pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych urządzeń grzewczych. Obecnie trudno wskazać zalety stosowania takiego sposobu ogrzewania. Kocioł węglowy wymaga bowiem nie tylko oddzielnego pomieszczenia w budynku, ale także stałego nadzoru człowieka. Należy kontrolować jego pracę – m.in. poprzez uzupełnianie paliwa.

Pompa ciepła, odpowiednio dobrana do powierzchni i kubatury obiektu, jest urządzeniem całkowicie bezobsługowym. Nie wymaga ładowania opału, czyszczenia kotła, a przede wszystkim jego rozpalania, do czego potrzeba pewnej sprawności fizycznej – podkreśla Łukasz Bering, inżynier szkoleniowy Saunier Duval.

W przypadku tradycyjnego kotła węglowego należy ponadto pamiętać, że do funkcjonowania potrzebuje on kotłowni z kominem odpornym na wysoką temperaturę oraz instalacji wentylacyjnej. Pompa ciepła to z kolei urządzenie łatwe w montażu niemal w każdym obiekcie, ponieważ nie wymaga przewodu kominowego. Dlatego można zamontować ją np. w pralni.

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować wzrost zainteresowania zanieczyszczeniem powietrza, do którego w znacznej mierze przyczyniają się przestarzałe systemy grzewcze. Niestety, w dalszym ciągu większość najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce. To dlatego tak istotna jest zmiana nie tylko urządzeń, których używamy na co dzień, ale również świadomości w zakresie rozwiązań ekologicznych.